.

Hodnocení zaměstnanců

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

A. RECENZE

1. Je dotazník sestaven logicky? (pořadí otázek)
2

A. RECENZE

2. Jsou otázky jasně formulovány?
3

A. RECENZE

3. Je vhodná grafická úprava?
4

B. REAKCE RESPONDENTŮ

1. Rozuměli vaši podřízení otázkám?
5

B. REAKCE RESPONDENTŮ

2. Dotazovali se na vysvětlení? Pokud ano, konkretizujte prosím.
6

B. REAKCE RESPONDENTŮ

3. Byli ochotni na vše odpovědět?
7

B. REAKCE RESPONDENTŮ

4. Odpověděli jasně a s potřebnou vypovídající hodnotou?
8

C. ZPĚTNÁ VAZBA K FORMULÁŘI ROZVOJ

1. Sestavoval se vám rozvoj dobře v návaznosti na sebehodnocení?
9

C. ZPĚTNÁ VAZBA K FORMULÁŘI ROZVOJ

2. Chybělo vám něco?
10

C. ZPĚTNÁ VAZBA K FORMULÁŘI ROZVOJ

3. Bylo něco navíc?
11

C. ZPĚTNÁ VAZBA K FORMULÁŘI ROZVOJ

4. Je vhodná grafická úprava?
12

D. BONUSOVÁ OTÁZKA

Máte náměty na další kolo hodnocení?