Ankieta monitorująca jakość prowadzonych przez LGD działań animacji lokalnej i współpracy

Szanowni Państwo,

prosimy o poświęcenie kilku minut na wypełnienie tego kwestionariusza. Ankieta jest anonimowa. Ma na celu monitoring jakości prowadzonych przez Lokalną Grupę Działania "Partnerstwo w rozwoju" działań animacji lokalnej i współpracy.

Zarząd LGD

1 Tytuł szkolenia / warsztatu/ wyjazdu studyjnego / innej formy animacji lub współpracy:
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków

2 Data, miejsce szkolenia / warsztatu / wyjazdu studyjnego / innej formy animacji lub współpracy:
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków

3 Ocena szkolenia / warsztatu / wyjazdu studyjnego

5 (Bardzo wysoka)
4 (Wysoka)
3 (Przeciętna)
2 (Niska)
1 (Bardzo niska)
Spełnienie Pana/Pani oczekiwań
Przydatność zdobytych informacji pod względem podnoszenia umiejętności i wiedzy
Jak Pan/Pani ocenia prawdopodobieństwo wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w życiu
Jak Pan/Pani ocenia program szkolenia/warsztatu/wyjazdu studyjnego

4 Ocena trenera (dot. oceny szkolenia / warsztatu)

5 (Bardzo wysoka)
4 (Wysoka)
3 (Przeciętna)
2 (Niska)
1 (Bardzo niska)
Przygotowanie merytoryczne adekwatne do tematu szkolenia
Jasność/zrozumiałość przekazu
Rzetelność, profesjonalność i zaangażowanie w udzielaniu odpowiedzi na pytania
Umiejętność zainteresowania uczestników tematem i zaangażowanie ich w szkolenie
Stopień zrealizowania programu szkolenia

5 Ocena materiałów szkoleniowych (dot. oceny szkolenia / warsztatu)

5 (Bardzo wysoka)
4 (Wysoka)
3 (Przeciętna)
2 (Niska)
1 (Bardzo niska)
Jakość materiałów szkoleniowych (forma, czytelność)
Przydatność materiałów szkoleniowych

6 Ocena szkolenia - organizacja szkolenia (dot. oceny szkolenia / warsztatu)

5 (Bardzo wysoka)
4 (Wysoka)
3 (Przeciętna)
2 (Niska)
1 (Bardzo niska)
Warunki pomieszczeń szkoleniowych
Jakość wyżywienia (o ile dotyczy)
Jakość zakwaterowania (dotyczy osób korzystających z noclegu)

7 W jakim stopniu uczestnictwo w formie animacji/współpracy zmotywowało Pana/Panią do działania/aktywności na rzecz społeczności lokalnej?
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków

8 Jakich form animacji/współpracy z LGD oczekuje Pan/Pani w przyszłości?
Wymagana odpowiedź

9 W jakim zakresie tematycznym oczekuje Pan/Pani realizacji animacji/współpracy? Należy przedstawić krótki opis do proponowanej formy animacji/współpracy.
Wymagana odpowiedź

Pozostało 1500 znaków

10 Płeć
Wymagana odpowiedź

11 Wiek
Wymagana odpowiedź

12 Sytuacja zawodowa
Wymagana odpowiedź