Powered by

Vragenlijst Coulanceregeling

In december 2021 heeft het ministerie van SZW een aantal versoepelingen van specifieke kwaliteitseisen aangekondigd. Deze versoepelingen lopen tot 15 juli 2022. BK en BMK willen graag van hun leden weten hoe deze versoepelingen in de praktijk hebben uitgepakt. Deze informatie kunnen we dan gebruiken in onze discussie met SZW om te bepleiten de versoepelingen ook na 15 juli te handhaven.


U kunt de enquête invullen tot woensdag 15 juni a.s. Alvast bedankt voor uw medewerking!

Enquête starten
Privacybeleid | Gratis Enquête Maken | © Survio 2023