Prvky hasičského sportu v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni

Vážení vyučující,

jsem studentkou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v oboru učitelství pro 1. stupeň základní školy se specializací tělesná výchova a chtěla jsem Vás poprosit o vyplnění dotazníku ke své diplomové práci na téma Prvky hasičského sportu v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základní školy. Sesbíraná data Vámi vyplněného dotazníku budou přínosnou zpětnou vazbou pro zhodnocení případného začlenění prvků hasičského sportu v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni základní školy.

Velice děkuji za Váš čas a vyplnění dotazníku.

Spustit dotazník teď