.

Personálne plánovanie

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
1

Aká je veľkosť Vášho podniku?

Vyberte jednu odpoveď
2

Na akom trhu pôsobí Váš podnik?

Vyberte jednu odpoveď
3

V ktorom sektore pôsobí Váš podnik?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
4

Má Váš podnik personálny plán?

Vyberte jednu odpoveď
5

Na aké dlhé obdobie využíva Váš podnik personálny plán?

Vyberte jednu odpoveď
6

Ako často Váš podnik vytvára personálne plány?

Vyberte jednu odpoveď
7

Aké typy personálnych plánov Váš podnik používa?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí.
8

Akú stratégiu personálneho plánovania používa Váš podnik?

Vyberte jednu odpoveď
9

Využíva Váš podnik softvérové aplikácie pri personálnom plánovaní?

Vyberte jednu odpoveď
10

Aké nástroje alebo softvérové aplikácie využívate pri personálnom plánovaní?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
11

Na ktoré z nasledujúcich činností využívate personálne plánovanie?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
12

Aká je najväčšia výzva Vašej organizácie pri personálnom plánovaní?

Vyberte jednu odpoveď