Genetické príčiny nádorových ochorení psov

Dobrý deň som študentkou 2.ročníka na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Bola by som Vám vďačná ak by ste si našli pár minút na vyplnenie dotazníka k mojej bakalárskej práci. Témou práce sú genetické príčiny nádorových ochorení psov.

Spustiť dotazník