.

Energetická ekologie (anonymní)


Zabezpečeno
1

Pohlaví

Vyberte jednu odpověď
2

Doposud získané vzdělání

Vyberte jednu odpověď
3

věk

Použijte pouze číslice
4

Co považujete za ekologické zdroje energie?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
5

SeřaĎte dle míry šetrnosti k životnímu prostředí

nejvíc nahoře = nejšetrnější
6

Vyrábíte popř. odebíráte vědomě elektřinu z obnovitelných zdrojů

7

Jak moc dbáte na úspornost spotřebičů při jejich výběru?

Vyberte jednu odpověď
8

podíl jednitlivých zdrojů energie na výrobě

Rozdělte 100 procenta
spalovací
0
0
100
geotermální
0
0
100
větrné
0
0
100
vodní
0
0
100
biomasa
0
0
100
solární
0
0
100
jaderná
0
0
100
9

Jaký způsob dopravy nejčastěji používáte

Vyberte jednu nebo více odpovědí
10

Dokdy si myslíte, že se přejde na zcela ekoogické způsoby energetiky

Vyberte jednu odpověď
11

Děkujeme Vám za Vaši ochotu!

Máte nějaké další poznatky?