Hodnocení 6. Plesu CPOS Město Touškov

Dobrý den,

věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Velice děkujeme!

TÝM PEČOVATELSKÉ SLUŽBY

1 Jak byste celkově ohodnotili akci (její úroveň)?
Povinná odpověď

2 Prosím ohodnoťte následující aspekty akce:
Povinná odpověď

Vynikající
Dobré
Průměrné
Ne moc dobré
Špatné
Informovanost o akci a prezentace
Úvodní přivítání a uvedení do sálu pracovnicemi pečovatelské služby
Místo akce a čas zahájení plesu
Zábava - vystoupení a půlnoční překvapení
Jídlo a nápoje
Výzdoba sálu (zajistily pracovnice peč. služby)
Prezentační materiály na stolech
Tombola
fotokoutek

3 Víte, že v Městě Touškově je pečovatelská služba?

Vím o službě nebo mám osobní zkušenost
Dozvěděl/a jsem se o službě na prostřednictvím plesu.
Zvolte variantu

4 S jakou pravěpodobností se zúčastníte plesu příští rok?
Povinná odpověď

5 Co se Vám na akci nejvíce nebo nejméně líbílo?
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků

6 Máte nějaké návrhy, které by mohly vylepšit pořádání budoucích akcí?
Povinná odpověď

Zbývá 1500 znaků