Powered by

Místní akční skupina Lanškrounsko - základní oblasti rozvoje Lanškrounska

Anketa k prioritním oblastem rozvoje regionu MAS Lanškrounsko

Vážená paní, vážený pane,

dovolujeme si Vás oslovit jako občana mikroregionu Lanškrounsko, pro který se snažíme na období 2014 – 2020 získat finanční prostředky z fondů EU na menší projekty na podporu rozvoje obcí, občanského života, podnikání a souvisejících aktivit. Jednou ze základních podmínek pro získání finančních prostředků prostřednictvím iniciativy LEADER je zpracování Integrované strategie rozvoje území Lanškrounska. Východiskem pro zpracování strategie je znalost prioritních oblastí rozvoje, kam by měla být především finanční podpora v letech 2014-2020 směrována. Místní akční skupina Lanškrounsko pro tento účel připravila základní dotazník, který by měl pomoci k bližší specifikaci prioritních oblastí rozvoje a k co nejobjektivnějšímu směrování budoucí podpory. Rádi bychom Vám poděkovali za vyplnění dotazníku a Vaši ochotu tímto podpořit snahu MAS Lanškrounsko získat prostředky pro rozvoj obcí, neziskových společností i drobnou podporu podnikání.

Lenka Bártlová, předsedkyně MAS Lanškrounsko

Spustit dotazník