.

Dotazník spokojnosti

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
Dobrý deň, Obraciame sa na Vás s prosbou o vyplnenie nasledujúceho anonymného dotazníka. Chceme Vás poprosiť, aby ste ho vyplnili pravdivo. Získané informácie budú pre nás veľkým prínosom a budú použité výlučne pre potreby našej práce.
1

Splnila akcia Vaše očakávania?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
2

Zúčastnili by ste sa do budúcna podobnej akcie?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
3

Zmenili by ste niečo na tejto akcii?

4

Ako by ste hodnotili celkovú organizáciu akcie?

Vyberte jednu odpoveď
5

Čo by ste na akcii zlepšili?