M-LOOPS

Vážený respondent, 


dovoľujeme si, sa na vás obrátiť s prosbou o vyplnenie dotazníka za účelom založenia našej študentskej firmy.


Za vašu ochotu a odpovede ďakujeme. <3

Spustiť dotazník