.

Enquête rapporteren

Zouden jullie voor ons deze enquête willen invullen?

Beveiligd
Rapporteren
1

Ben jij bekend met rapporteren op zorgdoelen in het elektronisch cliënten dossier?

Kies één of meer antwoorden
Rapporteren
2

Schrijf jij de rapportages altijd op de zorgdoelen in het elektronisch cliënten dossier?

Kies één of meer antwoorden
Rapporteren
3

Weet jij hoe je moet rapporteren op zorgdoelen?

Kies één of meer antwoorden
Rapporteren
4

Heb jij wel eens een situatie meegemaakt waardoor je niet kon rapporteren op de zorgdoelen

Zo ja kun je er wat over uitleggen en verduidelijken?
Rapporteren
5

Heb je voldoende training gehad om te rapporteren op doelen?

Kies één of meer antwoorden
Rapporteren
6

Heb jij al eens informatie ontvangen over het onderwerp rapporteren op zorgdoelen?

Zo ja hoe heb je deze informatie gekregen? (klinische les of mail enz.)
Rapporteren
7

Heb je voldoende training gehad om te rapporteren op doelen?

Kies één of meer antwoorden
Rapporteren
8

Ken jij de afspraken die Zorggroep Meander heeft gemaakt over het onderwerp rapporteren in het elektronisch cliënten dossier?

Kies één of meer antwoorden
Rapporteren
9

Weet jij hoe je de gestelde doelen kan vinden in het elektronisch cliënten dossier.

Kies één of meer antwoorden
Rapporteren
10

Is het bij jou duidelijk waarom het zo belangrijk is om te rapporteren op zorgdoelen?

Kies één of meer antwoorden
Rapporteren
11

Weet jij wat de voordelen zijn als je rapporteert op de zorgdoelen?

Kies één of meer antwoorden
Rapporteren
12

Vind je de doelen goed geformuleerd zodat je er goed op kunt rapporteren?

Rapporteren
13

Ken jij de samenvattingskaart: richtlijnen van rapportage voor verpleegkundige en verzorgende verslaglegging?

Kies één of meer antwoorden
Rapporteren
14

Vindt je dat er duidelijke afspraken zijn op de afdeling zijn voor het rapporteren?

Zo nee welke afspraken kunnen duidelijker.
Rapporteren
15

Hoe vindt je dat er op dit moment gerapporteerd wordt?

Rapporteren