Vplyv karanténnych opatrení COVID-19 na životosprávu adolescentov

Dobrý deň,


venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Spustiť dotazník