.

Werkgeverschap


Beveiligd
Voor Dibevo Dierbaar
1

Objectiviteit: iedere werknemer wordt gelijk behandeld

2

Betrouwbaarheid: beloftes worden nagekomen

3

Betrokkenheid: er wordt oprechte interesse getoond

4

Communicatie: grote beslissingen worden uitgelegd en besproken, er wordt geluisterd naar bezwaren of inbreng, en werknemers worden duidelijk geïnformeerd over hun rechten en plichten