.

Průzkum perfekcionismu

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Jak často se cítíte pod tlakem dosahovat dokonalosti ve vašem životě?

Vyberte nejvhodnější možnost.
2

Jak byste ohodnotili váš současný pocit uspokojení s vlastními výsledky?

Vyberte počet hvězdiček odpovídající vášemu uspokojení.
3

Jaký je váš postoj k neúplnému dokončení úkolů?

Stručně označte váš postoj k této situaci.
4

Jak často vyžadujete od sebe perfektní výkon?

Vyberte nejvhodnější možnost.
5

Jak se vám daří přijímat vlastní chyby?

Vyjádřete, jak se obvykle cítíte při konfrontaci s vlastními chybami.
6

Jaké důsledky má pro vás nedokonalost ve vaší práci?

Stručně popište možné důsledky.
7

Myslíte si, že perfekcionismus vám pomáhá či překáží ve vašem každodenním životě?

Vyberte jednu možnost.
8

Můžete si představit akceptovat nedokonalost ve své práci?

Odpověď může obsahovat vaše úvahy či zkušenosti s touto situací.
9

Jaké kritérium považujete za nejzásadnější při hodnocení vlastní práce?

Stručně označte kritérium, které pro vás hraje největší roli.
10

Jaký je váš postoj k chybám druhých lidí?

Vyjádřete se k tomu, jak reagujete na chyby ostatních.