WPŁYW STRESU ZWIĄZANEGO Z PRACĄ ZAWODOWĄ NA WYSTĘPOWANIE ZESPOŁU WYPALENIA ZAWODOWEGO U PIELĘGNIAREK

Szanowni Państwo,

Jesteśmy studentkami III roku studiów licencjackich na kierunku psychologia, w  Akademii Ekonomiczno - Humanistycznej w Warszawie. 

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia poniżej ankiety. Badanie dotyczy wpływu stresu związanego z pracą zawodową na występowanie zespołu wypalenia zawodowego w zawodzie pielęgniarki. Badanie jest całkowicie anonimowe, a jego wypełnienie zajmie Państwu nie więcej niż 10 minut. Wyniki zostaną wykorzystane wyłącznie do celów naukowych - pracy licencjackiej. Pytania są jednokrotnego wyboru.

Z góry dziękujemy za każdą przesłaną odpowiedź : 

Agnieszka Kolczyńska

Agnieszka Dmoch


Rozpocznij ankietę teraz