Expertise ontwikkelingsstoornissen/ziektes onder onderwijspersoneel (1)

Beste heer/mevrouw,

U staat op het punt om een vragenlijst in te vullen dat gaat over de ontwikkelingsstoornissen (ADHD, ADD en autisme) en chronische ziektes (epilepsie en narcolepsie). Het invullen van de vragenlijst neemt 3 minuten in beslag. U vinkt het antwoord aan, dat het best bij uw situatie past. Er is geen goed of fout antwoord in deze vragenlijst. De antwoorden die u kiest blijven anoniem. De vragenlijst staat open tot [datum]. Alvast bedankt voor uw medewerking.Enquête starten