Dotazník pre žiakov

Milá žiačka, milý žiak,

chceme ťa požiadať o vyplnenie dotazníka, ktorý je zameraný na to, ako vnímaš školu a učiteľov. Dotazník je anonymný.

Ďakujeme za tvoje odpovede.

Spustiť dotazník