Analýza životného štýlu študentov ošetrovateľstva

Dobrý deň,

 Volám sa Laura Kočiková som žiačkou Strednej zdravotníckej školy sv. Alžbety v Košiciach v nadstavbovom študijnom odbore diplomovaná všeobecná sestra.

Predkladám Vám otázky, z ktorých chcem zistiť aký životný štýl uprednostňujete v školskom prostredí. Téma mojej absolventskej práce znie: Analýza životného štýlu študentov ošetrovateľstva. Odpoveď, ktorá Vám najviac vyhovuje zakrúžkujte, môžete zakrúžkovať aj viac odpovedí. Bola by som Vám vďačná, keby ste mi svojimi odpoveďami pomohli. Vopred Vám ďakujem za ochotu a čas, ktorý tomuto dotazníku budete venovať. Prieskum je anonymný .

Spustiť dotazník