Potrzeby edukacyjne w zakresie stosowania technologii komputerowo-informatycznej

Chcielibyśmy poznać Państwa potrzeby edukacyjne związane z wykorzystaniem technologii komputerowo-informatycznej w procesie nauczania.

Państwa odpowiedzi pomogą nam lepiej zrozumieć, jak możemy wspierać Was

w doskonaleniu zawodowym i efektywnym korzystaniu z nowoczesnych technologii.

Rozpocznij ankietę teraz