.

Energetické nápoje

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
Konzumace energetických nápojů
1

Vyber

Vyberte jednu odpověď
2

Ochutnal jsi někdy energetický nápoj?

Vyberte jednu odpověď
3

V případě, že jsi ochutnal, v jakém věku to bylo?

4

Proč jsi ho ochutnal?

Vyberte jednu odpověď
5

Jak často obvykle piješ energetický nápoj?

Vyberte jednu odpověď
6

Myslíš si, že je energetický nápoj škodlivý lidskému organismu?

Vyberte jednu odpověď
7

Kde jsi se dozvěděl o škodlivosti energetických nápojů

Vyberte jednu nebo více odpovědí
8

V případě, že ses dozvěděl tuto informaci ve škole, jakým způsobem to bylo?

Vyberte jednu odpověď
9

Energetický nápoj obsahuje návykovou látku, víš jakou?

Vyberte jednu odpověď
10

Při jaké příležitosti ho piješ?

Vyberte jednu odpověď
11

Jakou značku energetických nápojů piješ?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
12

Pokud piješ energetický nápoj, stalo se Ti někdy, že by Ti ho prodejce nechtěl prodat

Vyberte jednu odpověď
13

Věděl jsi, že pití energetických nápojů u dětí, který je pravidelně konzumují, může docházet k poruchám spánku, mohou být více unavení, může způsobovat bolesti hlavy, břicha a sníženou chuť k jídlu. Vliv má i na srdeční činnost, může vést ke vzniku obezity, cukrovky a kazivosti zubů.

Vyberte jednu odpověď
14

Může se člověk dle Tvého názoru stát závislý na energetických nápojích?

Vyberte jednu odpověď