Dotazník Organizačná klíma školy ( Hoy-Tarter- Kottkamp/ Slovenská verzia P. Gavora- J. Braunová)

Dobrý deň. Tento dotazník opisuje niektoré vlastnosti vyskytujúce sa v každej škole. Prosím, označte na nasledujúcej škále, do akej miery daná vlastnosť zodpovedá vašej škole. Príslušnú voľbu označte. 

Z=zriedka

O= občas

Č= často

VČ= veľmi často

Môžete označiť len jednu možnosť. 

Dotazník je anonymný. Prosím vyjadrite slobodne svoje hodnoty. 


Spustit dotazník teď