Jakému Bohu bys chtěl*a věřit?

Já vím, kontroverzní otázka.

Vždyť Bůh je přece jen jeden! Jak se takhle vůbec můžeš ptát?

Třeba protože myslím, že stejně má každý představu o Bohu trochu jinou, která je z velké části utvořena našimi zkušenostmi a tím, co jsme přijali jako neměnnou "pravdu".

Tento dotazník NENÍ žádný výzkum k bakalářské /diplomové práci.

Jedná se o takový kreativní experiment, na který chci navázat na svých soc. sítích.

Nezáleží na tom, zda jsi věřící či nevěřící. Jsem si jistá, že všichni jsme se někdy nad následujícími otázkami zamýšleli, a proto budu moc ráda, když si uděláš čas (min. 10 minut) a poskytneš mi co nejupřímnější odpověď.

Dotazník z velké části tvoří otevřené otázky. Vše je samozřejmě ANONYMNÍ, tak se můžeš vyřádit a třeba to brát i jako určitou formu terapie :-)

Spustit dotazník