Kwestionariusz ankiety dotyczący poziomu wiedzy osób nieletnich na temat czynów karalnych i demoralizacji

Drodzy Uczniowie,

jestem studentką Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu i przygotowuję pracę magisterską pt. „Czyny karalne i demoralizacja młodzieży na przykładzie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wągrowcu”.

Zwracam się z prośbą o pomoc w pozyskaniu materiałów niezbędnych do pracy magisterskiej i pragnę Was zapewnić, że ankieta jest anonimowa, a uzyskane wyniki badań będą wykorzystane jedynie na potrzeby pracy magisterskiej.

Wypełniając ankietę, proszę o wybór tylko jednej odpowiedzi (chyba, że w pytaniu wskazano na możliwość wielokrotnego wyboru) przy każdym pytaniu, zaznaczając ją znakiem „X” i ewentualne uzupełnienie odpowiedzi na pytania, w których wskazano taką możliwość.

Z góry uprzejmie dziękuję za wypełnienie ankiety.


Rozpocznij ankietę