.

Byt 1+1 / Záběhlická, Praha 4

Vážení zájemci, majitel nemovitosti by uvítal, kdyby každý vážný zájemce o pronájem jeho bytu, byl tak ochotný a vyplnil níže umístěný dotazník.


Předem děkujeme za Váš čas a věříme, že jeho vyplnění Vám zabere jen pár minut.

Na prohlídku se těší Matyáš Staněk, RE/MAX společně s týmem.


_


Spuštěním dotazníku zájemce prohlašuje, že byl řádně informován o veškerém zpracovávání osobních údajů a souhlasí se zpracováním nepovinných osobních údajů. Viz. níže pod tímto odstavcem Informace a souhlas se zpracováním osobních údajů. Tento souhlas bude uchováván po dobu 3 let od ukončení zpracování Vašich osobních údajů z důvodu ochrany práv Realitní kanceláře RE/MAX.


Informace a souhlas se zpracováním osobních údajů


Správce: 

Realitní kancelář RE/MAX 4 You, Breitcetlova 771/6, Černý Most, 198 00 Praha 9


_

Účely zpracování:

Realitní kancelář RE/MAX bude zpracovávat Vaše osobní údaje, které jste uvedl/a v Dotazníku pro zájemce o pronájem, k následujícím účelům:


• Zahájení jednání o uzavření nájemní smlouvy s pronajímatelem (včetně výběru a doporučení vhodného kandidáta na nájemce pronajímateli)

• Případná příprava a uzavření nájemní smlouvy s pronajímatelem


Právní základ:

1) Realitní kancelář RE/MAX je oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje označené jako povinné (*) bez souhlasu jako nezbytné opatření před případným uzavřením smlouvy. Poskytnutí osobních údajů je smluvním požadavkem a bez těchto údajů nebude možné pokračovat ve spolupráci s Realitní kanceláří RE/MAX.


2) Osobní údaje, které jsou nepovinné, bude Realitní kancelář RE/MAX zpracovávat na základě Vašeho souhlasu, který může být kdykoli odvolán prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost předchozího zpracování. Poskytnutí nepovinných osobních údajů je zcela dobrovolné.


Zpracovatelé:

Vaše osobní údaje bude zpracovávat makléř Jaroslav Dvořák 733618711, který bude také Vaší kontaktní osobou. V případě ukončení spolupráce mezi makléřem a Realitní kanceláří RE/MAX bude Vaše komunikace automaticky přesměrována po nezbytnou dobu na Realitní kancelář RE/MAX, která Vám následně přidělí nového makléře.


Příjemci:

Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny potenciálnímu pronajímateli dané nemovitosti. Dalším osobám budou Vaše osobní údaje zpřístupněny nebo poskytnuty, jen pokud zpřístupnění představuje povinnost stanovenou zákonem (např. orgány činné v trestním řízení, soudy), nebo jsou osobní údaje zpřístupněny z důvodu ochrany práv správce nebo jeho oprávněných zájmů osobám, které jsou ze zákona vázány mlčenlivostí nebo bude povinnost mlčenlivosti zajištěna smluvně (např. advokáti a další poradci).


Předávání osobních údajů do třetí země:

Vaše osobní údaje nebudou předávány do žádné třetí (nebezpečné) země.


Doba uchování:

Realitní kancelář RE/MAX bude Vaše osobní údaje uchovávat po dobu nezbytnou k výběru vhodného nájemce a pro případnou přípravu nájemní smlouvy. Pokud nedojde k uzavření nájemní smlouvy, budou Vaše osobní údaje vymazány po 3 měsících od ukončení jednání o uzavření nájemní smlouvy.


Práva subjektu údajů:

Máte právo na informace o zpracování Vašich osobních údajů, na přístup k osobním údajům včetně práva na kopii Vašich osobních údajů a přenositelnost Vašich osobních údajů k jinému správci, právo na jejich opravu nebo výmaz (po uplynutí doby uchování, nebo pokud bude vznesena oprávněná námitka proti protiprávnímu zpracování), popřípadě na omezení zpracování (pokud zpochybníte přesnost zpracovávaných osobních údajů nebo budete požadovat omezení zpracování místo výmazu osobních údajů). Máte také právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním nepovinných osobních údajů.


Veškeré své žádosti podávejte prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů.

Dále máte právo kdykoli se obrátit se svým podnětem nebo stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).


Prohlášení subjektu údajů: 

Prohlašuji, že jsem byl/a řádně informován/a o veškerém zpracovávání osobních údajů a souhlasím se zpracováním nepovinných osobních údajů. Tento souhlas bude uchováván po dobu 3 let od ukončení zpracování Vašich osobních údajů z důvodu ochrany práv Realitní kanceláře RE/MAX.


Zabezpečeno
Informace o zájemci:
1

Jméno a příjmení zájemce / zájemců

2

Datum narození zájemce / zájemců

3

Národnost

4

Adresa trvalého pobytu zájemce / zájemců

Aktuální trvalé bydliště
5

Telefonní kontakt zájemce / zájemců

6

E-mail zájemce / zájemců

Napište e-mail ve správném formátu
7

Počet nájemníků

Kolik osob bude užívat nemovitost?
8

Z toho dětí

Použijte pouze číslice
9

Domácí zvířata

Vyberte jednu nebo více odpovědí
10

Druh zvířete

O jaké zvíře se jedná?
11

Kuřáci v domácnosti

Vyberte jednu nebo více odpovědí
12

Možnost zaplacení jistoty (kauce)

Vyberte jednu nebo více odpovědí
13

Exekuce / insolvence

Vyberte jednu nebo více odpovědí
14

Požadavek na trvalý pobyt v nájemním bytě

Vyberte jednu nebo více odpovědí
15

Pracovní poměr (v případě OSVČ nevyplňujte)

Vyberte jednu nebo více odpovědí
16

Doba pracovního poměru určitá / neurčitá (v případě OSVČ nevyplňujte)

Vyberte jednu nebo více odpovědí
17

OSVČ

Vyberte jednu nebo více odpovědí
18

Povolání / Profese

Na jaké pozici aktuálně pracujete?
19

Měsíční příjem celé domácnosti

Použijte pouze číslice
20

Datum stěhování

Od kdy chcete nemovitost užívat?
21

Důvod stěhování

22

Dlouhodobý pronájem

Vyberte jednu nebo více odpovědí
23

Předpokládaná délka trvání nájmu

Vyberte datum
24

Možnost reference z předchozího nájmu

Vyberte jednu nebo více odpovědí

Děkujeme za Váš čas!

Náš tým Vás bude v nejbližší možné době kontaktovat...

/ Matyáš Staněk RE/MAX