Powered by

Dotazník pro zájemce o sociální službu Denního stacionáře ve Dvoře Králové nad Labem

Vážení spoluobčané,

oslovujeme Vás, jako potenciálního zájemce o umístění Vašeho rodinného příslušníka do denního stacionáře pro osoby s mentálním a s kombinovaným postižením (mentálním a tělesným) a prosíme Vás tímto o vyplnění tohoto dotazníku. Výsledky dotazníkového šetření budou použity pro možnou přípravu projektu denního stacionáře pro osoby s mentálním a s kombinovaným postižením (mentálním a tělesným) ve Dvoře Králové nad Labem ve spolupráci s Farní charitou Dvůr Králové nad Labem.

Denní stacionář pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením je ambulantní sociální služba pro lidi, kteří se neobejdou bez neustálé pomoci jiné fyzické osoby a jejich rodina je schopna se o ně část dne starat v jejich domácím prostředí. Stacionář má podpůrný charakter. Pečujícím rodinám umožňuje úlevu a odpočinek od náročné každodenní péče o své blízké.

V denním stacionáři se poskytují tyto činnosti: Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Stacionář má za úkol o klienta se komplexně postarat a zároveň jej podporovat v rozvíjení jeho schopností, dovedností a sociálních kontaktů.

Dotazník můžete vyplnit a odevzdat elektronicky na adrese: https://www.survio.com/survey/d/A7T0W5J8B9S4Q9G4M. Dále je možné dotazník stáhnout z webových stránek města www.mudk.cz v sekci Radnice/Dokumenty, formulář/Odbor školství, kultury a sociálních věcí.

Vyplněné dotazníky nám doručte prosím zpět na adresu Farní charita Dvůr Králové nad Labem, Erbenova 2355 nebo je můžete odevzdat do připravené schránky na recepci Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem, nám. T.G. Masaryka 38.

Dotazník je třeba vyplnit a odevzdat do konce července 2020.

Spustit dotazník teď