Powered by

Prihláška na webináre EDUMY Inovatívne nástroje vo výchove a vzdelávaní


Dobrý deň,

venujte, prosím, niekoľko minút svojho času na prihlásenie sa do série webinárov EDUMY, n.o.. 


Účasť na webinároch je bezplatná.


Webináre budú zamerané na využitie inovatívnych storytellingových nástrojov

na podporu jazykových kompetencií v materinskom a cudzom jazyku, 

podporu občianskych a sociálnych kompetencií žiakov a zverencov.


Účasťou na webinároch máte zároveň možnosť získať samotné inovatívne nástroje alebo prístup k nim, opäť bezplatne. 

Spustiť dotazník