.

Co vás baví?

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
Patrik hlupák
1

Kluk nebo holka?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
2

Kolik ti je let?

3

Baví tě sport?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
4

Chodíš na nějaký kroužek? pokud ano, tak na jaký?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
5

Co rád děláš po škole?

6

Navštěvuješ nějaké kulturní zařízení? Pokud ano, Jaké?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
Patrik hlupák