შეავსეთ ქვემოთ მოცემული ველები
Требуется ответ

1
მიუთითეთ სკოლის დასახელება
1
თანამდებობა
1
სახელი
1
გვარი
1
სკოლის მისამართი
1
საკონტაქტო ნომერი
1
ელ-ფოსტა
1
ვებ გვერდი
1
youtubze სკოლის ვიდეოს შემთხვევაში მიუთითეთ ბმულის მისამართი
1
facebook გვერდის მისამარი
1
google გვერდის მისამარი
1

კლოსის მოკლე აღწერა (მისია,მიზნები,მისწრაფეფები)
Требуется ответ

Осталось 1500 знаков

სკოლის იმფრასტრუქტურა
Требуется ответ

კი
არა
სპორტული დარბაზი
ღია მოედანი
სააქტო დარბაზი
საბუნეისმეტყველო  საგნების  ლაბორატორია
კომპიუტერული კლასები
ბიბლიოთეკა
ელექტრნული ჯურნალი
სკოლის ბუფეტი
მედპუნქტი
გათბობის სისტემა
ადაპტირებული   მერხები

უსაფრთხოება
Требуется ответ

კი
არა
მანდატური
დარაჯი დაცვის პოლიცია
სათვალთვალო კამერები
ღობე

სასწავლო პროცესი
Требуется ответ

ჩაწერეთ პასუხი ქვემოთა უჯრებში
მოსწავლეთა რაოდენობა
ჩაწერეთ პასუხი ქვემოთა უჯრებში
მასწავლებელთა რაოდენობა
ჩაწერეთ პასუხი ქვემოთა უჯრებში
ორცვლიანი სწავლება
ჩაწერეთ პასუხი ქვემოთა უჯრებში
სწავლების ძირითადი ენა
ჩაწერეთ პასუხი ქვემოთა უჯრებში
ინკლუზიური სწავლება
ჩაწერეთ პასუხი ქვემოთა უჯრებში
გახანგრძლივებული სწავლება
ჩაწერეთ პასუხი ქვემოთა უჯრებში
ორცვლიანი სწავლება
ჩაწერეთ პასუხი ქვემოთა უჯრებში
სპორტული წრეები
ჩაწერეთ პასუხი ქვემოთა უჯრებში
არტ წრეები
ჩაწერეთ პასუხი ქვემოთა უჯრებში
შემეცნებითი და პროფესიული წრეები
ჩაწერეთ პასუხი ქვემოთა უჯრებში
უცხო ენების სწავლება
ჩაწერეთ პასუხი ქვემოთა უჯრებში

სწავლების საფეხურები
Требуется ответ

კი
არა
დაწყებითი საფეხური (I-VI კლასები)
საბაზო საფეხური (VII-IX კლასები)
საშუალო საფეხური (X-XII კლასები)

სწავლის წლიური ღირებულება
Требуется ответ

ჩაწერეთ პასუხი ქვემოთა უჯრებში
I კლასი
ჩაწერეთ პასუხი ქვემოთა უჯრებში
II კლასი
ჩაწერეთ პასუხი ქვემოთა უჯრებში
III კლასი
ჩაწერეთ პასუხი ქვემოთა უჯრებში
IV კლასი
ჩაწერეთ პასუხი ქვემოთა უჯრებში
V კლასი
ჩაწერეთ პასუხი ქვემოთა უჯრებში
VI კლასი
ჩაწერეთ პასუხი ქვემოთა უჯრებში
VII  კლასი
ჩაწერეთ პასუხი ქვემოთა უჯრებში
VIII კლასი
ჩაწერეთ პასუხი ქვემოთა უჯრებში
IX კლასი
ჩაწერეთ პასუხი ქვემოთა უჯრებში
X კლასი
ჩაწერეთ პასუხი ქვემოთა უჯრებში
XI კლასი
ჩაწერეთ პასუხი ქვემოთა უჯრებში
XII კლასი
ჩაწერეთ პასუხი ქვემოთა უჯრებში

დამატებითი სერვისები
Требуется ответ

კი
არა
კვება
ტრანსპორტირება

(სხვა დამატებითი სერვისები ჩაწერეთ მოცემულ ველში)