Związek między aktywnością fizyczną a migreną

Szanowni Państwo,

Jestem studentką fizjoterapii i w ramach pracy magisterskiej prowadzę badanie, którego celem jest określenie zależności między aktywnością fizyczną a migreną. Państwa udział w badaniu może przyczynić się do opracowania bardziej spersonalizowanych podejść terapeutycznych dla osób z migreną. 

Badanie skierowane jest do osób dorosłych (18-64 lata) ze zdiagnozowaną migreną z objawami w ostatnich 3 miesiącach. 

Całość składa się z pytań ogólnych związanych z migreną i aktywnością fizyczną, kwestionariusza MIDAS oraz kwestionariusza GPAQ.  

Ankieta jest całkowicie anonimowa, a wyniki zostaną wykorzystanie wyłącznie do celów naukowych. Proszę o zaznaczenie jednej odpowiedzi lub postępowanie zgodnie z poleceniem.

Z góry dziękuję za poświęcony czas i zaangażowanie.

Rozpocznij ankietę teraz