.

Pracovná motivácia v zamestnaní

Dobrý deň, tento jednoduchý dotazník je zameraný na motivačné nástroje zamestnancov v práci. Cieľom je zistiť, aké motivačné nástroje považujete za najvýznamnejšie, či sú rozdiely v motivačných činiteľoch vzhľadom na pohlavie, a či sa celkovo ako respondenti dotazníku cítite vo svojom aktuálnom zamestnaní motivovane. Ďakujem za zodpovedanie otázok :) Dotazník je anonymný a jeho odpovede budú slúžiť na vypracovanie analytickej časti postupovej práce v rámci môjho štúdia MBA

Zabezpečené
1

Aké je Vaše pohlavie?

Vyberte jednu odpoveď
2

Do akej vekovej kategórie spadáte?

Vyberte jednu odpoveď
3

Do ktorej oblasti spadá Vaše zamestnanie?

Vyberte jednu odpoveď
4

Akými spôsobmi sa Vás snaží zamestnávateľ v práci motivovať?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
5

V odpovediach sú uvedené niektoré z bežných motivačných činiteľov. Ktoré z nich si myslíte, že Vás dokážu viac namotivovať, ak by Vám ich zamestnávateľ poskytol? (prosím vyznačte iné, ako ste označili v predošlej otázke).

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
6

Ktoré 4 činitele sú pre Vašu motiváciu v zamestnaní najvýznamnejšie?

Vyberte jednu alebo viac odpovedí
7

Ako hodnotíte pracovné prostredie svojho zamestnania?

Vyberte jednu odpoveď
8

Cítite sa byť aktuálne s benefitmi a prostredím, aké Vám zamestnávateľ poskytuje, v práci motivovaní?

Vyberte jednu odpoveď