.

Dotazník o Downovom syndróme

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Aká je vaša znalosť o Downovom syndróme?

Vyberte jednu odpoveď.
2

Aké percento detí sa narodí s Downovým syndrómom?

Ohodnoťte percentuálne od 1-10.
3

V akom veku sa typicky prejaví Downov syndróm?

Napíšte odpoveď do textového poľa.
4

Čo je Downov syndróm?

Vyberte jednu odpoveď.
5

Aký je priemerný vek dožitia ľudí s Downovým syndrómom?

Ohodnoťte vek od 1-10.
6

Môže sa Downov syndróm diagnostikovať ešte pred narodením dieťaťa?

Vyberte jednu odpoveď.
7

Ako sa dnes stará spoločnosť o ľudí s Downovým syndrómom?

Napíšte odpoveď do textového poľa.
8

Aký je pomer výskytu Downovho syndrómu u žien a mužov?

Ohodnoťte pomer od 1-10.
9

Ktoré z nasledujúcich tvrdení o Downovom syndróme je pravdivé?

Vyberte jednu odpoveď.
10

Ako sa dá žiť s Downovým syndrómom naplno?

Napíšte svoje skúsenosti a postrehy do textového poľa.