.

Bevraging leerkracht

Vul de vragenlijst in over je leerkracht Engels.

Beveiligd
1

De leerkracht kon de leerstof duidelijk toelichten.

2

De lessen Engels waren interessant.

3

De leerstof was voldoende uitdagend.

4

Het was duidelijk welke attitude de leerkracht van mij verwachtte tijdens de les.

Kies één antwoord
5

De leerkracht moet strenger reageren op ongepast gedrag tijdens de les.

Kies één antwoord
6

Ik heb graag meer/minder toetsen.

Kies één antwoord
7

Wat ging er goed tijdens de lessen Engels?

8

Wat ging er minder goed in de lessen Engels?

9

Wat zou je volgend jaar graag anders zien?

Meer/minder groepswerk, meer/minder individueel werk, meer werken op niveau, meer spelvormen, ....
10

Nog andere opmerkingen voor je leerkracht