.

Tilbakemelding fra foresatte

Tusen takk for at du tar deg tid til å gi oss tilbakemelding!

Secured
1

Hva ønsker dere av informasjon om barnets dag i hente-situasjon?

2

Er det noe informasjon dere savner eller ønsker mer av?

3

Hvordan ønsker dere at informasjonen skal bli formidlet?

Select one or more answers
4

Ønsker dere mer informasjon i månedsbrevene?

5

Ønsker dere informasjon om nye ansatte/studenter på de andre avdelingene også?

6

Har dere noen andre tilbakemeldinger/ting dere ønsker forbedring på?