Powered by

Kinderopvang Marken

Vragenlijst ‘Kinderopvang en basisonderwijs op Marken 


Wat fijn dat u de tijd neemt om de enquête over kinderopvang op Marken in te vullen. De enquête heeft 10 vragen en neemt hoogstens 10 minuten van uw tijd in beslag. Alvast bedankt.


Uitleg verschillende soorten kinderopvang: 

Kinderdagverblijven: bieden plaats aan kinderen van 6 weken tot 4 jaar. Het is hele dagopvang. Dus de kinderen komen hele dagen. Afhankelijk van het kinderdagverblijf zijn de openingstijden tussen 7.00/7.45 uur en 18.00 uur.

 

Peuterspeelzalen: zijn bedoeld voor de ontwikkeling en het speelplezier van kinderen van 2 tot 4 jaar. De kinderen komen een aantal dagdelen per week. Vaak zien mensen dit als een voorbereiding op de basisschool.  


Voorschoolse opvang: Voorschoolse opvang (vso) is de opvang van kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar voor schooltijd (7.30 tot de school begint). 


Buitenschoolse opvang: Buitenschoolse opvang (bso) is de opvang van kinderen in de basisschoolleeftijd (4 tot 12 jaar) na schooltijd, op vrije dagen en in vakanties. 

 

In de Wet Kinderopvang is geregeld dat u recht heeft op een tegemoetkoming van het Rijk in de kosten van de kinderopvang indien u gebruik maakt van het kinderdagverblijf of de buitenschoolse opvang. De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van uw inkomen. 

Enquête starten
Privacybeleid | Gratis Enquête Maken | © Survio 2023