návykové látky.

Dotazník je anonymní a slouží k projektu informačních karet popisující návykové látky.

Díky, že sis našel čas! 

Spustit dotazník teď