.

Zkušenosti lektorů CAD a CAM s výukou učitelů

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
Zkušenosti lektorů CAD a CAM s výukou učitelů
1

Jaký software lektorujete?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
2

Jak dlouho lektorujete SOLIDWORKS či SolidCAM?

Vyberte jednu odpověď
3

Jak hodnotíte úroveň technické podpory a zdrojů dostupných pro SOLIDWORKS a SolidCAM, které máte k dispozici pro vaše kurzy?

Vyberte jednu možnost
4

Jaká je celková spokojenost učitelů s vašimi kurzy, pokud mají přístup k adekvátní technické podpoře a zdrojům?

Vyberte jednu odpověď
5

Kolik času během kurzu je věnováno praktickým cvičením?

Vyberte jednu odpověď
6

Jak hodnotíte efektivitu vašich kurzů z hlediska praktických cvičení?

Jak hodnotíte efektivitu vašich kurzů z hlediska praktických cvičení?
7

Jak reagují učitelé na praktická cvičení během kurzu?

Vyberte jednu odpověď
8

Jak hodnotíte úroveň počátečních znalostí a dovedností učitelů v oblasti SOLIDWORKS a SolidCAM na začátku kurzu?

Vyberte jednu odpověď
9

Jaký vliv mají počáteční znalosti učitelů na jejich výstupním profilu ze školení?

Vyberte jednu odpověď
10

Jak hodnotíte úroveň závěrečných znalostí a dovedností učitelů po absolvování vašeho kurzu - školení základních znalostí SOLIDWORKS nebo SolidCAM?

Vyberte jednu odpověď
11

Jak často učitelé s vyšší počáteční úrovní znalostí dosahují lepších výsledků než ti s nižší úrovní?

Vyberte jednu odpověď
12

Máte nějaké návrhy nebo komentáře, jak zlepšit výuku SOLIDWORKS a SolidCAM pro učitele?

Zamyslete se nad specifiky pedagogických pracovníků oproti zákazníkům z komerčního prostředí
background