Venujete sa získavaniu spätnej väzby od zainteresovaných strán?

Dobrý deň,

venujte prosím minútku Vášho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka, ktorý sa zameriava na získavanie spätnej väzby od zainteresovaných strán.


Ďakujeme.

Odbor kvality a projektového riadenia

Spustiť dotazník