.

Що для вас є оосновою у виборі доставки суші?

Dear Sir or Madam, please take a few minutes of your time to complete the following questionnaire.

Secured
Опитування: вибір доставки суші
1

Що для вас є основним при воборі доставки суші?

Виберіть одну або декілька відповідей
2

Який ціновий сегмент доставки суші ви обираєте?

Виберіть одну або дві відповіді
3

Чи є для вас наявність безкоштовної доставки пріоритетністю у виборі доставки суші?

Виберіть 1 відповідь
4

Чи є для вас час очікування замовлення важливим про виборі доставки суші?

Виберіть 1 відповідь