Postawy tolerancji

Szanowni Państwo! 


Jestem studentką ostatniego roku pedagogiki o specjalności zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie. Zwracam się z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, która zostanie wykorzystana wyłącznie do badań naukowych. Ankieta ma charakter anonimowy.Celem poniższej ankiety jest poznanie postaw nauczycieli oraz uczniów rozpoczynających edukację wczesnoszkolną wobec dzieci wywodzących się z innych kultur. Proszę zakreślić wybraną przez Państwa odpowiedź lub wpisać w wykropkowane miejsce. Bardzo dziękuję za poświęcony czas oraz proszę o udzielenie szczerych i wyczerpujących odpowiedzi na poniższe pytania.  

Krystyna Glanc

Rozpocznij ankietę teraz
Polityka Prywatności | Stwórz ankiety online za darmo | © Survio 2023