UWAGA: To jest podgląd badania, przedstawione odpowiedzi nie zostaną zapisane. Jeśli chcesz wypełnić ankietę, kliknij tutaj.

Kompetencje cyfrowe mieszkańców Gminy Miedźna

Zbieranie odpowiedzi zostało zakończone.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Miedźna!

W związku z planowanym przystąpieniem do projektu “Obywatel.IT - program rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim” nr POPC.03.01.00-00-0052/17-00, prosimy o wypełnienie poniższej ankiety, która pomoże określić zapotrzebowanie na szkolenia kompetencji cyfrowych wśród mieszkańców Gminy Miedźna (powyżej 25 roku życia).

Jeśli jesteś zainteresowany udziałem w bezpłatnych szkoleniach, w których możesz rozwijać swoje kompetencje cyfrowe, nabyć umiejętności korzystania z e-usług publicznych i komercyjnych, aktywnie i wszechstronnie korzystać z nowych technologii w życiu codziennym, wypełnij ankietę, która pomoże nam opracować program bezpłatnych szkoleń:

► dla wszystkich mieszkańców Gminy Miedźna powyżej 25 roku życia,

► planowany termin rozpoczęcia szkoleń: wrzesień-październik 2018 r.,

► każdy moduł szkolenia trwa do 12 godzin dydaktycznych, udział w dowolnej ilości modułów,

► szkolenia będą się odbywały w naszej gminie.

Na odpowiedzi czekamy do 20 kwietnia 2018 r. Ankieta jest anonimowa!

Wiek
Wymagana odpowiedź

Płeć
Wymagana odpowiedź

Osoba z niepełnosprawnością
Wymagana odpowiedź

Wykształcenie
Wymagana odpowiedź

Zatrudnienie
Wymagana odpowiedź

Czy jest Pan/Pani zainteresowany/a udziałem w szkoleniu „Rodzic w Internecie”?
Wymagana odpowiedź

Image for question 6

Czy jest Pan/Pani zainteresowany/a udziałem w szkoleniu „Działam w sieciach społecznościowych”?
Wymagana odpowiedź

Image for question 7

Czy jest Pan/Pani zainteresowany/a udziałem w szkoleniu „Kultura w sieci”?
Wymagana odpowiedź

Image for question 8

Czy jest Pan/Pani zainteresowany/a udziałem w szkoleniu „Moje finanse i transakcje w sieci”?
Wymagana odpowiedź

Image for question 9

Czy jest Pan/Pani zainteresowany/a udziałem w szkoleniu „Mój biznes w sieci”?
Wymagana odpowiedź

Image for question 10

Czy jest Pan/Pani zainteresowany/a udziałem w szkoleniu „Rolnik w sieci”?
Wymagana odpowiedź

Image for question 11

Czy jest Pan/Pani zainteresowany/a udziałem w szkoleniu „Tworzę stronę internetową (blog)”?
Wymagana odpowiedź

Image for question 12

Czy w ciągu ostatnich 3 lat brał Pan/Pani udział w szkoleniach dot. podnoszenia kompetencji cyfrowych?
Wymagana odpowiedź

Jak Pan/Pani ocenia swoje umiejętności w zakresie korzystania z bankowości internetowej, zarządzania kontem bankowym, płatności elektronicznych? Proszę zaznaczyć wartość w skali od 1- bardzo słabo, 2 - średnio, 3- bardzo dobrze.
Wymagana odpowiedź

bardzo słabo
bardzo dobrze

Jak Pan/Pani ocenia swoje umiejętności w zakresie korzystania z sieci społecznościowych m.in. portali społecznościowe (Facebook, Twitter, Instagram, Periscope), prowadzenie rozmów przez internet? Proszę zaznaczyć wartość w skali od 1- bardzo słabo, 2 - średnio, 3- bardzo dobrze.
Wymagana odpowiedź

bardzo słabo
bardzo dobrze

Jak Pan/Pani ocenia swoje umiejętności w zakresie ochrony komputera i innych urządzeń przed złośliwym oprogramowaniem? Proszę zaznaczyć wartość w skali od 1- bardzo słabo, 2 - średnio, 3- bardzo dobrze.
Wymagana odpowiedź

bardzo słabo
bardzo dobrze

Jak Pan/Pani ocenia swoje umiejętności w zakresie korzystania z usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego? Proszę zaznaczyć wartość w skali od 1- bardzo słabo, 2 - średnio, 3 - bardzo dobrze.
Wymagana odpowiedź

bardzo słabo
bardzo dobrze

12.Jak Pan/Pani ocenia swoje umiejętności w zakresie tworzenia stron internetowych, tworzenia treści na stronę internetową? Proszę zaznaczyć wartość w skali od 1- bardzo słabo, 2 - średnio, 3- bardzo dobrze.
Wymagana odpowiedź

bardzo słabo
bardzo dobrze

Jak Pan/Pani ocenia swoje umiejętności w zakresie korzystania z portali m.in. geoportal.pl, farmer.pl, gospodarz.pl, topoagrar.pl, ppr.pl, tygodnik-rolniczy.pl, fpr.com.pl, eKRUS.gov.pl, ksow.pl? Proszę zaznaczyć wartość w skali od 1- bardzo słabo, 2 - średnio, 3- bardzo dobrze.
Wymagana odpowiedź

bardzo słabo
bardzo dobrze

Jak Pan/Pani ocenia swoje umiejętności w zakresie korzystania z źródeł m.in. Wikipedia, TED, Khan Academy, Baza Legalnych Źródeł, Ninateka, POLONA? Proszę zaznaczyć wartość w skali od 1- bardzo słabo, 2 - średnio, 3- bardzo dobrze.
Wymagana odpowiedź

bardzo słabo
bardzo dobrze

Jak Pan/Pani ocenia swoje umiejętności w zakresie wyszukiwania informacji na stronach internetowych instytucji kultury oraz o wydarzeniach kulturalnych? Proszę zaznaczyć wartość w skali od 1- bardzo słabo, 2 - średnio, 3- bardzo dobrze.
Wymagana odpowiedź

bardzo słabo
bardzo dobrze

Jak Pan/Pani ocenia swoje umiejętności w zakresie rozpoznawania treści szkodliwych i niebezpiecznych dla dzieci i młodzieży oraz nadzorowania aktywności dziecka w sieci i czy zna Pan/Pani sposoby reagowania na te zagrożenia? Proszę zaznaczyć wartość w skali od 1- bardzo słabo, 2 - średnio, 3- bardzo dobrze.
Wymagana odpowiedź

bardzo słabo
bardzo dobrze

Jak Pan/Pani ocenia swoje umiejętności w zakresie rozpoznawania treści szkodliwych i niebezpiecznych dla dzieci i młodzieży oraz nadzorowania aktywności dziecka w sieci i czy zna Pan/Pani sposoby reagowania na te zagrożenia? Proszę zaznaczyć wartość w skali od 1- bardzo słabo, 2 - średnio, 3- bardzo dobrze.
Wymagana odpowiedź

bardzo słabo
bardzo dobrze

Jakie terminy szkoleń byłyby dla Pana/i najbardziej dogodne?
Wymagana odpowiedź

Pytania lub uwagi dotyczące tematów szkoleń
Wymagana odpowiedź

Pozostało 250 znaków

Dziękujemy za wypełnienie ankiety!