.

Průzkum náboru na pozici moderátor

Dobrý den, věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Jaký typ aktivit vás zajímá nejvíce?

Vyberte jednu možnost, která vás nejvíce zajímá.
2

Jak hodnotíte svoji zkušenost s moderováním?

Hodnoťte svoji zkušenost pomocí 10-ti bodové stupnice, kde 1 znamená žádná zkušenost a 10 znamená velmi zkušený/á moderátor.
3

Jaké jsou vaše očekávání od role moderátora?

Napište krátký popis vašich očekávání od role moderátora.
4

Jaký druh komunikace preferujete při moderaci?

Vyberte jednu možnost, která nejlépe odpovídá vašemu stylu komunikace.
5

Jaký máte názor na dodržování pravidel komunity?

Napište váš názor na to, jak důležité je dodržovat pravidla komunity při moderaci.
6

Jak byste reagoval/a na konfliktní situaci mezi členy komunity?

Popište svůj přístup k řešení konfliktů mezi členy komunity.
7

Máte zkušenosti s práci v týmu?

Uveďte, zda máte zkušenosti s prací v týmu a jaké jsou vaše zkušenosti.
8

Jaká je vaše dostupnost pro moderaci?

Napište, kolik času můžete týdně věnovat moderaci a kdy jste obvykle dostupný/á.
9

Máte nějakou zkušenost s online komunitami?

Popište, zda máte zkušenosti s online komunitami a jaké jsou vaše poznatky.
10

Jaké jsou vaše dovednosti v oblasti komunikace a diplomacie?

Popište vaše dovednosti v oblasti komunikace a schopnosti řešit konflikty diplomaticky.