Vyjednávanie a generácie: dotazník k diplomovej práci

Vopred Vám ďakujem, že ste si našli čas na vyplnenie dotazníka k mojej diplomovej práci. Vašimi odpoveďami významne prispievate k ukončeniu môjho štúdia v odbore International Business Administration na Viedenskej univerzite. 


Vaše odpovede budú zaznamenané anonymne.


Vážim si Vašu podporu.


S úctou

Michaela Dzurňáková

Spustiť dotazník