Komunikace rodič - učitel

Dobrý den,


věnujte prosím několik minut svého času vyplnění následujícího dotazníku. Dotazník je anonymní a poslouží pouze pro potřeby mé magisterské práce.

Spustit dotazník teď