Hotelová sieť Sorea, spol. s.r.o.

Dobrý deň,

moje meno je Patrícia Fóková a som študentkou piateho ročníka Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. 

V rámci spracovania mojej diplomovej práce na tému Hotelová sieť Sorea, by som Vás chcela poprosiť o anonymné vyplnenie krátkeho dotazníka, ktorý Vám nezaberie veľa času. 

Vami poskytnuté odpovede budú slúžiť len pre spracovanie diplomovej práce. Cieľom tohto dotazníka je zistiť koľko ľudí pozná slovenskú hotelovú sieť Sorea. 

Vopred Vám veľmi pekne ďakujem za vyplnenie dotazníka.


Bc. Patrícia Fóková 

Spustiť dotazník