dotazník k bakalárskej práci

Dobrý deň, volám sa Veronika Luteránová, som študentkou tretieho ročníka Ekonomickej fakulty na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, v odbore ekonomika a manažment podniku. Tento rok spracovávam bakalársku prácu na tému Mzdové rozdiely a diskriminácia v odmeňovaní vybraného podniku. Dovoľte mi požiadať Vás o vyplnenie krátkeho dotazníka, ktorý bude nápomocný pri spracovaní analytickej časti mojej bakalárskej práce. Vyplnenie tohto dotazníka Vám zaberie približne 10 až 15 minút. Vopred Vám veľmi pekne ďakujem. 

Spustiť dotazník