.

Compliance konference 2024

Dobrý den, věnujte prosím 2 minuty svého času vyplnění následujícího dotazníku.

Zabezpečeno
1

Jak jste byli celkově spokojeni s Compliance konferencí 2024?

Vyberte jednu odpověď
2

Jaká část programu Vás oslovila nejvíce?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
3

Jak se Vám líbily prostory Galerie Louvre?

Vyberte jednu odpověď
4

Přihlásili byste se na Compliance konferenci i příští rok?

Vyberte jednu odpověď
5

Jak jste se o Compliance konferenci dozvěděli?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
6

Máte zájem o další aktivity spojené s Českou Compliance Asociací?

Vyberte jednu odpověď
7

O jaký typ aktivit byste měli zájem?

Vyberte jednu nebo více odpovědí
8

Chcete nám něco vzkázat?