.

Dotazník o Bitcoine

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
1

Ako často investujete do Bitcoinu?

Vyberte jednu možnosť.
2

Ohodnoťte svoju spokojnosť s Bitcoinom

Vyberte počet hviezdičiek od 1 do 10, kde 1 je veľmi nespokojný a 10 je veľmi spokojný.
3

Aké sú vaše očakávania od Bitcoinu do budúcnosti?

Napíšte svoju odpoveď do textového poľa.
4

Máte dôveru v dlhodobý vývoj ceny Bitcoinu?

Vyberte jednu možnosť.
5

Aká je vaša najväčšia obava týkajúca sa Bitcoinu?

Napíšte svoju odpoveď do textového poľa.
6

Prečo ste sa rozhodli investovať do Bitcoinu?

Napíšte svoju odpoveď do textového poľa.
7

Aké informácie vás ovplyvňujú pri rozhodovaní sa investovať do Bitcoinu?

Vyberte všetky možnosti, ktoré sú pre vás relevantné.
8

Aký je váš postoj k reguláciám Bitcoinu zo strany štátov?

Vyberte jednu možnosť.
9

Aký je váš obchodný cieľ pri investovaní do Bitcoinu?

Napíšte svoju odpoveď do textového poľa.
10

Aké sú vaše skúsenosti s používaním Bitcoinu ako platobného prostriedku?

Vyberte jednu možnosť.