.

Dotazník na hodnotenie vedúceho pedagogického zamestnanca základnej školy

Dobrý deň, venujte prosím niekoľko minút svojho času vyplneniu nasledujúceho dotazníka.

Zabezpečené
1

Ako by ste ohodnotili proaktivitu školy?

Vyberte odpoveď z možností
2

Ako by ste ohodnotili riadenie procesov v škole?

Ohodnoťte pomocou počtu hviezdičiek
3

Ako by ste ohodnotili líderstvo vedúceho pedagogického zamestnanca?

Napíšte svoj názor
4

Ako by ste ohodnotili schopnosť delegovať úlohy?

Vyberte odpoveď z možností
5

Ako by ste ohodnotili informovanosť a rozhodovacie procesy?

Ohodnoťte pomocou počtu hviezdičiek
6

Aký je váš názor na hodnotenie a ocenovanie zamestnancov?

Napíšte svoj názor
7

Aký je váš názor na profesijný rozvoj zamestnancov?

Napíšte svoj názor
8

Ako by ste ohodnotili komunikáciu vedúceho pedagogického zamestnanca?

Vyberte odpoveď z možností
9

Ako by ste ohodnotili schopnosť riešiť konflikty?

Vyberte odpoveď z možností
10

Ako vnímate dôležitosť sebapoznania pre vedúceho pedagogického zamestnanca?

Ohodnoťte pomocou počtu hviezdičiek