Kvalita života nemocných s hemofilií

Dobrý den,

jmenuji se Klára Menšíková a jsem studentkou 3. ročníku Slezské univerzity v Opavě, Fakulty veřejných politik v Opavě, oboru Všeobecná sestra. V rámci své bakalářské práce s názvem Kvalita života nemocných s hemofilií provádím výzkumné šetření. Prosím Vás o vyplnění dotazníku A36 Hemofilia-Qol(P. Arranz & E.Remor, 2005). Srdečně děkuji za spolupráci při vyplnění dotazníku. Zakroužkujte vždy pouze jednu odpověď. Veškeré údaje jsou anonymní a budou použity pro zpracování bakalářské práce. Děkuji moc za ochotu.

Kolik je Vám let?
Povinná odpověď

Jakým typem hemofilií se trpíte?
Povinná odpověď

Jakou formu hemofilie máte?
Povinná odpověď

Je Vaše onemocnění zděděné, nebo jste onemocněl hemofilií nečekaně?
Povinná odpověď

Jakým typem léčby se léčíte?
Povinná odpověď

Během posledního měsíce:

Jak často jste měl(a) pohybové obtíže?
Povinná odpověď

Jak často se stávalo, že jste večer v pořádku ulehl(a) a ráno jste nemohl(a) udělat ani krok?
Povinná odpověď

Jak často jste se musel(a) neplánovaně vydat do nemecnice z důvodu spojeného s hemofilií?
Povinná odpověď

V průběhu posledního roku:

Jak často u Vás docházelo ke krvácení?
Povinná odpověď

Během posledního měsíce:

Jak by jste ohodnotil(a) svůj celkový zdravotní stav?
Povinná odpověď

Jak často jste se cítil(a) omezen(a) v běžných činnostech?
Povinná odpověď

Jak často jste musel(a) zůstat delší čas doma nebo v klidu kvůli komplikacím vyplývajícím z Vašeho zdravotního stavu (například kloubní krvácení, hematomy, bolesti, horečka atd.)?
Povinná odpověď

Kolik trvalých omezení Vám dle Vašeho názoru hemofili způsobuje?
Povinná odpověď

Jak často Vám hemofilie znemožnila pracovat na tom, na čem jste zamýšlel(a)?
Povinná odpověď

Jak často Vás hemofilie omezila v provozování tělesných aktivit obecně?
Povinná odpověď

Jak často se stalo, že jste kvůli hemofilii nemohl(a) vůbec vykonávat činnosti, které byste rád(a)?
Povinná odpověď

Jak často Vám krvácení znemožnilo plnit Vaše běžné úkoly?
Povinná odpověď

Jak často jste měl(a) kloubní obtíže jakéhokoli druhu?
Povinná odpověď

Jak často docházelo ke krvácení do kloubů?
Povinná odpověď

V jakém stavu jsou Vaše klouby nyní ve srovnání s loňským rokem?
Povinná odpověď

Jak často jste měl(a) kloubní bolesti (např. v hlezenním kloubu, v koleni, v lokti atd.)?
Povinná odpověď

Jak často se objevila nečekaná bolest na určitém konkrétním místě?
Povinná odpověď

Jak odpovídající je dle Vašeho názoru léčba a zdravotní péče, již se Vám dostává?
Povinná odpověď

V průběhu posledního roku, jak moc se Vám zdá, že léčba hemofilie příznivě ovlivňuje příznaky choroby?
Povinná odpověď

V průběhu posledního měsíce, jak moc Vás obtěžovala nutnost aplikace injekcí?
Povinná odpověď

Během posledního měsíce:

Jak často jste měl(a) s domácí léčbou problémy?
Povinná odpověď

Jak snadná se Vám zdá aplikace léčiva?
Povinná odpověď

V průběhu posledního měsíce, jak moc omezovala Váš život léčba hemofilie (např. návštěvy nemocnice, kontroly, návštěvy lékárny, krevní odběry atd.)?
Povinná odpověď

Jak často Vás tížily obavy spojené s hemofilií?
Povinná odpověď

Jak často jste se cítil(a) jiný (jiná) než druzí proto, že trpíte hemofilií?
Povinná odpověď

Jak často jste měl(a) pocit, že Vaše budoucnost je nejistá?
Povinná odpověď

Jak často jste se cítil(a) nedobře díky tomu, že okolí nemá o hemofilií dostatečné znalosti?
Povinná odpověď

Jak často jste měl(a) pocit, že Vše je v pořádku a Vaše zdraví nemůže být lepší?
Povinná odpověď

Jak často jste se cítil(a) bez nálady nebo smutný (smutná)?
Povinná odpověď

Jak často jste pociťoval(a) únavu, neschopnost či slabost?
Povinná odpověď

Jak moc omezovala hemofilie Váš osobní rozvoj a sociální aktivity?
Povinná odpověď

Jak moc byly v průběhu uplynulého měsíce hemofilií negativně ovlivněny následující oblasti Vašeho života?

Rodina:
Povinná odpověď

Přátelé a citové vztahy:
Povinná odpověď

Partnerský život:
Povinná odpověď

Zájmové činnosti a volný čas:
Povinná odpověď

Společenský aktivity:
Povinná odpověď

Moc Vám děkuji za Váš čas, je to pro mne velmi důležité a doufám, že výsledky výzkumu budou užitečné i pro Vás. Hezký den.